Regulamin

                 

 

 REGULAMIN SERWISU GEENLOTUS.PL

 

 

1. Postanowienia ogólne.

               

                Usługodawcą w serwisie internetowym o adresie elektronicznym www.greenlotus.pl jest firma

                James and Bart z siedzibą w Topolinie, przy ul. Batorego 9A, 05-083 Zaborów,

                NIP: 1182039728, REGON: 146999170.

 

2. Kontakt.

 

                Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email sklep@greenlotus.pl

 

3. Warunki dokonywania zakupów.

 

                Green Lotus prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod

                adresem http://www.greenlotus.pl

 

4. Oferta i realizacja zakupów.

 

                Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży. Informacje handlowe

                zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem

                do składania ofert.

                W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup.

                Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia

                na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź

                produktów.

                Wszystkie ceny podawane w sklepie greenlotus.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich

                (PLN) i zawierają podatek VAT.

                Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na

                konto bankowe sklepu.

                Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

 

5. Reklamacje i gwarancje.

 

                Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu

                zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę. Jeżeli greenlotus.pl nie będzie

                w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia

                ceny albo może odstąpić od umowy

.

6. Zwroty.

 

                Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie

                w terminie czternastu dni, liczonym od dnia otrzymania rzeczy. Do zachowania tego

                terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do zwracanego towaru należy

                dołączyć dowód zakupu. Koszt doręczenia zwrotu leży po stronie kupującego.

                Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: kontakt@greenlotus.pl

 

7. Postanowienia końcowe.

 

                Green Lotus zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

                1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

                Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na

                przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i

                rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu

                realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia

                sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

                Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia

                z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail:

                sklep@greenlotus.pl

                W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.

Comments are closed.